Monday, 23 August 2010

KEPENTINGAN KUASA

Terdapat lima faktor kepentingan kuasa, iaitu:

  • Kuasa penting bagi seorang pemimpin mencapai matlamat dan kehendaknya.
  • Kuasa penting bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan sokongan daripada orang yang diperintah bagi melaksanakan dan menjalankan sesuatu dasar.
  • Kuasa diperlukan oleh pemimpin supaya orang lain menaruh kepercayaan dan keyakinan terhadapnya serta mengikut perintahnya.
  • Kuasa sering digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mencapai matlamat diri sendiri (individu).
  • Kuasa adalah lambang kemegahan dan kekuatan kerana hanya orang yang berkuasa sahaja bebas melakukan, terutama pemimpin yang berkuasa mutlak.

0 comments:

Post a Comment